IV Kongres nefrologa BIH sa medjunarodnim ucescem

Важни датуми

Назив Датуми
Рок за достављање апстракта 2014-11-20 00:00:00
Рок за пријаву учешћа 2014-12-15 00:00:00
Рок за достављање радова 2014-11-28 00:00:00
Почетак конференције 2015-04-22 00:00:00
Завршетак конференције 2015-04-24 00:00:00